نقش غذا،داروها در مسمومیت بارداری

کتاب “نقش غذا-داروها در مسمومیت بارداری” که توسط انتشارات CRC Press در کشور آمریکا به چاپ رسیده است .

دسته:

کتاب “نقش غذا-داروها در مسمومیت بارداری” که توسط انتشارات CRC Press در کشور آمریکا به چاپ رسیده است، یکی از فصول را آقای دکتر غیاثوند نگاشته اند با عنوان: ” غذا- داروها برای سلامت مادر و جنین”. در این فصل به تفصیل راجع به نقش این مواد مغذی در سلامت مادر؛ قبل، حین و بعد از بارداری و همچنین سلامت جنین در طی بارداری و پس از تولد پرداخته شده است.